Årets aktivitet kommer bestå av Sommar på Kinnekulle med Stora Höstrundan. Alla som anmäler sig kommer vara med i det specialprogram som vi gör för denna sommar. Programmet planeras vara klart till midsommar.

Där kommer besökarna kunna se vilka aktörer de kan besöka under sommaren samt vilka aktörer som deltar på Stora Höstrundan.

Programmet anger 1 Juli som start för Sommar på Kinnekulle och Höstrundan äger rum 11-12 september och avslutar säsongen. 

Stora Höstrundan 2021

inklusive Sommar på Kinnekulle

Öppet
Lördag 11 sept, kl 10-18
Söndag 12 sept, kl 10-17

Alla utställare / aktörer 2021

(Observera att pga nuvarande sorteringsfunktion, hamnar alla Å Ä Ö under respektive A och O, så om några utställares namn börjar på dessa tecken, hittas de under dessa bokstäver istället. Vi ursäktar besväret och hoppas kunna ha detta ordnat framöver.)

Margareta Fredriksson 0511-55159
0703813551
073-8085005 Carina
010-7416051
+46705830628
0763153675 Sara
Information saknas
Kjell Gustafsson 070-624 00 36
070-190 29 60 Maud Stiller
0501 40940
+46708659905 Stefan
Per Fredriksson 070-55 55 138
0732-209154
Sils IF och OK Klyftamo