Med hjälp av VG-regionen har vi skapat ett utvecklingsprojekt under 2017 och 2018 i form av en förstudie. Syftet är att identifiera viktiga utvecklingsområden för föreningen som kan ligga till grund för att i nästa steg söka pengar till ett eller flera konkreta utvecklingsprojekt.

Känn dig välkommen att komma med inspel/idéer/förslag. Bidra genom att skicka ett mejl!

1. Arbetsgrupp: Skulpturpark i Gössäter/ G:a stationsområdet
Anders Karlsson: ak@stenhyvel.se
Ann-Sofie Andersson: ann-sofie.andersson@gotene.se

2. Arbetsgrupp: Föreningens framtid
Elisabeth Stigsson: elisabeth.stigson@gmail.com
Anna Mogren: kopparkullen@hotmail.com
Lena Wågland: ulf_wagland@hotmail.com

  • Matgrupp
  • Konstgrupp
  • Byggnadsvård
  • Aktiviteter
  • Ungdomar
  • Hållbarhet

3. Arbetsgrupp: Nå nyanlända
Lotta Unger: charlottaunger@telia.com
Ann-Sofie Andersson: ann-sofie.andersson@gotene.se

4. Arbetsgrupp: Tillgänglighet och extern kommunikation
Elin Sjöstedt: Elin.Sjostedt@lackokinnekulle.se

5. Intern kommunikation
Fredrik Lundberg: kontakt@lenaochfredrik.se

6. Finansiering
Janne Rundqvist: janne@pro-con.se