Föreningen Mötesplats Kinnkulle

Föreningen Mötesplats Kinnekulle är en ideell och politiskt obunden förening vars syfte är att varje år arrangera Vårrundan och Returrundan på Kinnekulle. För att få möjlighet att delta i Vårrundan eller Returrundan som utställare eller annan aktör behöver behöver en av följande villkor vara uppfyllda:

  • att man är skriven i Götene kommun och utställningsplatsen ligger i kommunen.
  • att man driver verksamhet i Götene kommun och utställningsplatsen ligger i kommunen.
  • att man blir inbjuden som gäst av befintlig utställare eller annan aktör.

 

Styrelsen består av:

Ordförande Anders Karlsson, 070 3966554
Sekreterare Juliane Thorin (Repr. för Götene kommun)
Ledamöter Jim Josefsson (Repr. för Destinationsbolaget Läckö-Kinnkulle)
  Jan Rundqvist
  Nina Bergqvist
  Elisabeth Stigson
  Lotta Unger
Lissi Johansson
  Revisorer Wilhelm Klingspor
  Christer Forsman
  Ingvar Svensson (Suppleant)
 Valberedning Eva Maria Friberg
   Sven Pilfalk