Close
Kontodetaljer
VÅRRUNDAN 2-3 maj, 2020
Vi deltar 2020!
Konst och hantverk
När du besöker Hjelmsäter så kommer du att få se en keramikutställning med skulptur och drejade bruksföremål i vedbränt stengods. Funktion, ett enkelt form språk samt kontraster är den tanke som känns mest viktig i skapandet.
Lörd 10-18 sönd 10-17
Hjelmsäter Flygeln
HÖSTRUNDAN 12-13 sept, 2020
Vi deltar inte 2020!
500 kr (Omsättning under 1 000 000 kr/år)
Profildetaljer
+46702868284
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fembed%3Fpb%3D!1m18!1m12!1m3!1d1039.0464002455658!2d13.44115465841366!3d58.610783392379496!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%253A0x0!2zNTjCsDM2JzM4LjgiTiAxM8KwMjYnMzIuMSJF!5e0!3m2!1ssv!2snl!4v1517764504325&data=02%7C01%7C%7C38ee463722844ab6a90f08d56bf386eb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636533616046826508&sdata=nxOhPmNkFBi1RzMy7vQclQ8daUQW5dc8XF8NlDCMhEI%3D&reserved=0