Förstudierapporten samt LEA för Kultursystem Kinnekulle etapp 1 är färdig!

En ansökan om Kultursystem etapp 2 skickades in till Västra Götalandsregionen den 30 april.

Vi återkommer med information i slutet av juni när vi fått beslut om ansökan blir beviljad.

Etapp 2 handlar om att skapa en gemensam vision och handlingsplan och därmed skapa förutsättningar för att bemöta det identifierade behovet i etapp 1.

Ett stort tack till er alla som har bidragit och medverkat på olika sätt!

LEA justerat-slutversion 28 april   2020Rapport K-system-K fas l-april