Föreningen Mötesplats Kinnekulle har beviljats förstudie-medel (170 000 kronor) från Västra Götalands kulturnämnd i etapp 1, för en utlysning Kultursystem 2019-2020. Det var ett gemensam ansökan där Götene kommun och Destination Läckö Kinnekulle är samarbetspartner.

Utlysningen i somras (2019) handlade om följande:

Västra Götalandsregionen sökte efter platser som vill utveckla kultursystem under 2020. Utlysningen vände sig till kulturorganisationer i Västra Götaland som i samverkan med kulturföretag, näringsliv, kommuner och andra organisationer vill bidra till långsiktig och hållbar utveckling av en plats med kulturföretagandet i centrum.

 

KULTURSYSTEM

=Ett kultursystem innebär att ett antal kulturverksamheter inom ett begränsat geografiskt område betraktas i ett systemperspektiv där de ömsesidigt stärker varandra i samarbete med övrigt näringsliv på platsen. Tidigare erfarenheter av processtyrd utveckling i samverkan mellan civilsamhälle, näringsliv och offentliga aktörer har visat att en styrka är att systemet inrymmer kompetenser från flera områden.

Mötesplats Kinnekulle letar efter en projektledare som kan samordna förstudien. För mer info: Kontakta gärna Anders Karlsson Ordförande 070-3966554 eller Juliane Thorin 0511-386394

Vi kommer att bjuda in till stormöte om Kultursystem Kinnekulle i samband med vårt uppstartsmöte för Vårrundan och Höstrundan – måndag den 13 januari 2020, kl 19-21.

//Styrelsen i föreningen Mötesplats Kinnekulle