Sedan 2020 har Mötesplats Kinnekulle arbetat med att projektet Kultursystem, först Fas 1 och sedan Fas 2.

Strax innan jul gick vi i mål med inlämnad rapport till Västra Götalands regionen som finansierat vårt arbete.

Men nu fortsätter vi – bifogat är rapporten som också inkluderar den handlingsplans om vi redan nu har börjat arbeta efter.

Det är tack vare samarbete med bland annat PS Studios, kreativa Aktörer Skaraborg och tack vare ditt och alla andras engagemang som vi kommit fram till det vi nu levererar.

1 7 0 0 M I L J O N E R Å R A V K U L T U R L A G E R !