GLÄDJANDE NYHETER:

Mötesplats Kinnekulle har beviljats 320 000 kr av Västra Götalandsregionens kulturnämnd för att arbeta vidare med ”Kultursystem Kinnekulle” etapp 2.

 

Vi har under våren 2020 arbetat med förstudieprojektet ”Kultursystem Kinnekulle,

etapp 1”.  Utlysningen vände sig då till kulturorganisationer i Västra Götaland som i samverkan med kulturföretag, näringsliv, kommuner och andra organisationer vill bidra till långsiktig och hållbar utveckling av en plats med kulturföretagandet i centrum.

 

Sammanfattning förstudie våren 2020: Kultursystem Kinnekulle har kartlagts genom statistik från SCB, LEA (lokalekonomisk analys), intervjuer, enkäter och workshops där fakta om Kultursystem Kinnekulle har samlats in. Processledarna Helena Larsdotter och Nina Bergqvist har genomfört en analys och kartläggning av Kultursystem Kinnekulles aktörer utifrån områdena i systemcirklarna och dels utifrån kartområdet som ligger till grund för SCB och LEA. Utifrån kartläggningen har processledarna identifierat hur ett kultursystemiskt arbete kan förbättra förutsättningarna för samverkan i en mer riktad och strukturerad form. (Slutrapporten finns på hemsidan: https://motesplatskinnekulle.se/uncategorized/1125/)

 

Av de 5 som beviljades förstudiemedel har 3 fått möjlighet att fortsätta arbetet med etapp 2. Kultursystem Kinnekulle är ett av dessa 3! SÅ HÄRLIGT!

 

Nu ska styrelsen börjar att planera arbetet för etapp 2 och återkommer med mer info.